Peak24 Träningsservice är en tjänst från Active Coach Svenska AB där användare av programmet Peak24 Aktiv Träning 6.5 kan registrera tävlings- och träningsnoteringar direkt på Internet och sedan skicka denna till en server för senare inläsning i programmet.

För att kunna utnyttja tjänsten måste din organisation teckna ett abonnemang och sedan knyta önskat antal användare till tjänsten. Tjänsten kan användas som ett komplement till Peak24 Aktiv Träning eller som en helt fristående lösning.

Tekniken som ligger bakom tjänsten och serverprogramvaran är utvecklad av Active Coach Svenska AB. Den fungerar på så sätt att all information som registreras skickas till en intern server på Active Coach Svenska AB i Malmö.
När informationen anländer görs en automatisk kontroll av abonnemang och användare.
 

 Ange användar-ID: (Gäst: test)


Aktuell drifts- och köstatus:

Informationen registreras sedan och grupperas beroende på mottagande FTP-servrar. Med  jämna mellanrum överförs sedan informationen till den eller de FTP-servrar som angivits som mottagare. Den överförda informationen kan sedan läsas in direkt i aktuellt dataprogram med funktionen "download". Informationen kan skickas dels till den server som registrerats i huvudabonnemanget och dels till den server som eventuellt registrerats på varje enskild användare. Detta innebär att all data kan grupperas på abonnemangs- och användarnivå.

Peak24 Träningsservice kan också användas som en helt fristående tjänst för registrering av tränings- och tävlingsnoteringar utan krav på FTP-server eller dataprogram.

Mer information om Peak24 Träningsservice finns under nedanstående länkar:

Klicka här för att läsa mer om tjänsten och användningsområde

Ladda hem en enkel användarmanual till Peak24 Träningsservice (PDF):

Ladda hem användarmanual

 

Vi lyfter din verksamhet. Välkommen att pröva oss!


Ingenjörsgatan 5 (9 tr) * 215 68 Malmö
Tel 040-32 09 64 * Fax 040-92 55 54
info@peak24.com